ANRA

ARMENIAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY

ARMENIAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY

Budget

Budget

2024-2026 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և 2024 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ​

Description of budget program (passport)

Appendices 3-10

RA Government policy in the field within MEP

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի նախնական տարբերակի հիմքում դրված ծախսային հաշվարկ-հիմնավորումները

Կառավարման ապարատ

Appendices 3-10

Կապիտալ ծախսեր

2024 թ. ՀՀ ՄԱԿԿ փորձաքննության ծառայությունների մատուցման հաշվարկ