ANRA

ARMENIAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY

ARMENIAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY

Library

Library

IAEA Safety Glossary

IAEA Safeguards Glossary Glossary: EnglishRussian

  • Առողջապահության բնագավառում իոնացնող ճառագայթման աղբյուր կամ ճառագայթում առաջացնող սարք օգտագործող կազմակերպության անվտանգության ապահովման տեսակետից կարեւոր պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց որակավորման ստուգման հարցաշարեր

https://www.azdarar.am/announcments/org/78/01466011/

https://www.azdarar.am/announcments/org/78/01465992/

https://www.azdarar.am/announcments/org/78/01465983/

 

  • Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, գիտահետազոտական և ուսումնական բնագավառներում իոնացնող ճառագայթման աղբյուր կամ ճառագայթում առաջացնող սարք օգտագործող կազմակերպության անվտանգության ապահովման տեսակետից կարեւոր պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց որակավորման ստուգման հարցաշարեր

https://www.azdarar.am/announcments/org/78/00718760/