ANRA

ARMENIAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY

ARMENIAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY

Reports

Report on ANRA's Activity for 2019

Information on Implementation of ANRA's Activities Included in RA Government Annual Program for 2019-2023

Report on ANRA's Activity for 2020

Report on results of inspection performed at Abovyan Medical Center after “Rubik Harutyunyan” CJS

Report on results of inspection performed at "Talin Medical Center" CJS

Report on results of inspection performed at Foundatione Umanitaria "S.Camillo" dell'Ordine dei Camilliani

Report on results of inspection performed at "Armenian-Americal Wellness Center" Foundation

Հաշվետվություն Ամուլսարի և հարակից բնակավայրերի տարածքներում սկրինինգային ճառագայթային մոնիտորինգի վերաբերյալ

Ամուլսարի և հարակից տարածքներում սկրինինգային ճառագայթային մոնիտորինգի տեխնիկական հաշվետվություն

Հաշվետվություն ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի 2022 թվականի ընթացքում կատարած հիմնական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ