ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Բյուջե

Բյուջե

Հավելված N 3. Բյուջետային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների ներկայացման ձևաչափ

Տեղեկանք պետական մարմնի կառուցվածքի և աշխատողների թվի վերաբերյալ

2021-2023 թթ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի և 2021թ․ բյուջետային ֆինանսավորման հայտ

Փորձաքննության ծառայություններ

2021 թվականին ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեին փորձաքննության ծառայությունների (փորձաքննության անցկացման, ՀԱԷԿ-ի № 2 էներգաբլոկի շահագործման անվտանգության գնահատման, գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման, կարգավորող փաստաթղթերի մշակման, ռադիոքիմիական լաբորատորիայի զարգացման և շահագործման աշխատանքներ ու կարգավորող մարմնին այլ տեխնիկական աջակցության) մատուցման նախահաշիվ