ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Բյուջե

Բյուջե

2024-2026 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և 2024 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ​

Բյուջետային ծրագրի նկարագիր (անձնագիր)

Հավելվածներ 3-10

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարության ոլորտային քաղաքականությունը

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի նախնական տարբերակի հիմքում դրված ծախսային հաշվարկ-հիմնավորումները

Կառավարման ապարատ

Հավելվածներ 3-10

Կապիտալ ծախսեր

2024 թ. ՀՀ ՄԱԿԿ փորձաքննության ծառայությունների մատուցման հաշվարկ