ANRA

ARMENIAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY

ARMENIAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY

Latest Past Events

IAEA seminar on nuclear legal framework for ANRA

Նկարագրություն ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի (այսուհետ՝ կոմիտե) աշխատակիցները մասնակցեցին Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության (ԱԷՄԳ) կողմից կազմակերպված առցանց սեմինարին, որի նպատակն էր աջակցել երկրին համապատասխանեցնել իր ազգային միջուկային օրենսդրությունը միջուկային անվտանգության, ֆիզիկական պաշտպանության, երաշխիքների և միջուկային վնասի համար քաղաքացիական պատասխանատվության վերաբերյալ համարժեք միջազգային իրավական փաստաթղթերին: Կոմիտեի և Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության կենտրոնի աշխատակիցները ակտիվորեն մասնակցում […]