ANRA

ARMENIAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY

ARMENIAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY

International Treaties

International Treaties of RA

Convention on Early Notification about Nuclear Accident (22.06.1993)

• Միջուկային վթարի կամ ռադիացիոն վթարային իրադարձության դեպքում օգնության մասին կոնվենցիա (Վավերացված՝ 22.06.1993թ.)

• Միջուկային վնասի համար քաղաքացիական պատասխանատվության մասին Վիեննայի կոնվենցիա (Վավերացված՝ 22.06.1993թ.)

• Միջուկային նյութի ֆիզիկական պաշտպանության մասին կոնվենցիա (Վավերացված՝ 22.06.1993թ.)

• Մթնոլորտում,  տիեզերական տարածությունում և ջրի տակ միջուկային զենքի փորձարկումների արգելման մասին 1963 թ. օգոստոսի 5-ի պայմանագիր (Վավերացված՝ 21.12.1993թ.)

• Միջուկային անվտանգության մասին կոնվենցիա (Վավերացված՝ 21.09.1997թ.)

•  Միջուկային զենքը չտարածելու մասին ՄԱԿ-ի 1968 թ. հունիսի 12-ի պայմանագիր (Վավերացված՝ 24.09.1991թ.)

• Միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի հետ կապված երաշխիքների կիրառման մասին Հայաստանի Հանրապետության և Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև համաձայնագիր (Ստորագրված՝ 23.09.1993թ.)

• Միջուկային զենքի չտարածման հետ կապված երաշխիքների կիրառման մասին Հայաստանի Հանրապետության և Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև համաձայնագրին կից լրացուցիչ արձանագրություն (Վավերացված՝ 28.06.2004թ.)

• Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը տեխնիկական օգնություն տրամադրելու մասին վերանայված Լրացուցիչ Համաձայնագիր (Վավերացված՝ 04.06.2003թ.)

• 2005 թվականի հուլիսի 8-ին ստորագրված «Միջուկային նյութի ֆիզիկական պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի փոփոխությունը (ԱԺ որոշում թիվ 058-Ն ընդունված 18.03.2013 )

• Աշխատած վառելիքի անվտանգ կառավարման եւ ռադիոակտիվ թափոնների անվտանգ կառավարման համատեղ կոնվենցիա  (ԱԺ որոշում թիվ 050-Ն ընդունված 21.03.2013 )

Laws

Law on Safe Utilization of Atomic Energy for Peaceful Purposes (01.02.1999 HO-285)

Law of the RA on Licensing (30.05.2001 NO-193 )

Code of the RA on Administrative Offences

Law of the RA on Legal Acts (03.04.2002 HO-320N)

Law of the RA on Legal Acts (12.12.2008 HO-222-N)

Law of the RA on Legal Acts (12.12.2008 HO-222-N)

Law of the RA on Civil Service (27.12.2001 HO-272)

Law of the RA on Population Protection in case of Emergencies (02.12.1998 HO-265)

Law of the RA on Organization and Conduct of Inspections (17.05.2000 HO-172)

Criminal Code of the RA (18.04.2003)

Law of the RA on Administration Bases and Administrative Procedure (18.02.2004 HO-41N)

Law of the RA on Taxes(10.02.1998 HO-12)

Law of the RA on Environmental Impact Expertise (12.10.1995 HO-21)

Other Legal Acts of RA

Government Decree № 573 as of 16.11.1993 on establishment of the state authority under the Government of the RA on regulation of nuclear and radiation safety for atomic energy utilization (Armenian Nuclear Regulatory Authority)

Government Decree № 768 as of 22.12.1999 on approval of the list of activities and positions of authority important for safety in atomic energy utilization

Government Decree № 342 as of 25.04.2001 on establishment of the scientific and technical center on Nuclear and Radiation Safety, CJS

Government Decree № 452 as of 24.05.2001 on transfer of responsibilities for regulation of safety of ionizing radiation sources and protection against ionizing radiation in the Republic of Armenia to ANRA

Ministerial Acts

Requirements to format and content of conclusion on safety expertise in atomic energy utilization field (Registered by the Ministry of Justice of RA. Registration № 10503349 as of 12.11.2003).

Establishment of Armenian NPP emergency planning zones (Registered by the Ministry of Justice of RA. Registration № 12506129 as of 04.05.2006).

Statute and procedure on formation of commission on qualification check of physical persons holding positions and implementing practices important to safety in atomic energy utilization field (Registered by the Ministry of Justice of RA. Registration № 12507398 as of 21.11.2007).

Requirements to content and form of program on decommissioning of nuclear installations (Registered by the Ministry of Justice of RA. Registration № 12511432 as of 27.09.2011).

Requirements on accounting of radioisotopic and ionizing radiation sources at atomic energy utilization installations (Registered by the Ministry of Justice of RA. Registration № 12512188 as of 11.04.2012).