ANRA

ARMENIAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY

ARMENIAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY

Այլ ծառայություններ

Բարի Գալուստ ԱՆՐԱ

Այլ ծառայություններ

Կարգավորվող նյութերի փոխադրման մասին ծանուցումներ, տարեկան հաշվետվությունների ներկայացման ձև (նաև առցանց), լիցենզավորման և տեսչական պահանջներ, ազգային ռեֆեռենս մակարդակներ և այլն: