ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

Իոնացնող ճառագայթում

 • 01. Ի՞նչ է իոնացնող ճառագայթումը:

  Իոնացնող ճառագայթումը դա այնպիսի ճառագայթում է, որը միջավայրում առաջացնում է իոնիզացիա:

 • 02. Ի՞նչ է իոնացնող ճառագայթման աղբյուրը:

  Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրը դա իոնացնող ճառագայթում առաջացնող նյութն է (աղբյուրը)։ Օրինակ ռադիոակտիվ աղբյուրները, ռենտգենյան սարքերը, լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչները:

 • 03. Արդյո՞ք հեռուստատեսային կամ ռադիոալիքները կամ բջջային կապի ալիքները հանդիսանում են իոնացնող ճառագայթում և, հետևաբար, արդյո՞ք այդպիսի ալիքների աղբյուրները՝ օրինակ բջջային կապի կայանները/անտենաները հանդիսանում են իոնացնող ճառագայթման աղբյուրներ:

  ՈՉ: Նշված ալիքները միջավայրում չեն առաջացնում իոնիզացիա։ Նշված ալիքներն առաջացնող սարքերը չեն հանդիսանում իոնացնող ճառագայթման աղբյուրներ:

 • 04. Արդյո՞ք բոլոր իոնացնող ճառագայթման աղբյուրները ունեն նույն վտանգավորությունը:

  ՈՉ։ Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրները (և ռադիոակտիվ աղբյուրները և իոնացնող ճառագայթման գեներատորները) ըստ ազդեցության վտանգավորության բաժանվում են տարբեր դասերի։

  Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների դասակարգումը՝ ըստ վտանգավորության սահմանված է «Ճառագայթային անվտանգության կանոնները» հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 1489-Ն առ 18․08․2006թ․ որոշման 7-րդ հոդվածով:

  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=109976

Տուր քո հարցերը

Հարցեր ունե՞ս, մի հապաղիր հարցրու մեզ, մենք այստեղ ենք քեզ օգնելու համար: