ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Արդյո՞ք բոլոր իոնացնող ճառագայթման աղբյուրները ունեն նույն վտանգավորությունը: