ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Արդյո՞ք հեռուստատեսային կամ ռադիոալիքները կամ բջջային կապի ալիքները հանդիսանում են իոնացնող ճառագայթում և, հետևաբար, արդյո՞ք այդպիսի ալիքների աղբյուրները՝ օրինակ բջջային կապի կայանները/անտենաները հանդիսանում են իոնացնող ճառագայթման աղբյուրներ: