ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ԱԷՄԳ-ի կողմից կազմակերպված սեմինար միջուկային օրենսդրության դաշտի վերաբերյալ

Նկարագրություն ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի (այսուհետ՝ կոմիտե) աշխատակիցները մասնակցեցին Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության (ԱԷՄԳ) կողմից կազմակերպված առցանց սեմինարին, որի նպատակն էր աջակցել երկրին համապատասխանեցնել իր ազգային միջուկային օրենսդրությունը միջուկային անվտանգության, ֆիզիկական պաշտպանության, երաշխիքների և միջուկային վնասի համար քաղաքացիական պատասխանատվության վերաբերյալ համարժեք միջազգային իրավական փաստաթղթերին: Կոմիտեի և Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության կենտրոնի աշխատակիցները ակտիվորեն մասնակցում […]