ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Վթարային ՀԱԿԱԶԴՈՒՄ և պատրաստվածություն

Վթարային հակազդում և պատրաստվածություն

«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան՝ վթարային պլանավորման և հակազդման ժամանակ կոմիտեն իրականացնում է խորհրդատվական գործառույթներ:

Կոմիտեն իր վթարային  հակազդման կենտրոնի միջոցով՝

Վթարային իրավիճակների դեպքում ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտներում գնահատում է իրավիճակը և սահմանված կարգով ներկայացնում տեղեկություններ ազգային վթարային համակարգում ընդգրկված պետական մարմիններին և կազմակերպություններին; միջուկային և/կամ ճառագայթային վթարի կամ դրա սպառնալիքի դեպքում կատարում է վթարային իրավիճակի հնարավոր փոփոխությունների վերաբերյալ կանխատեսումներ

 

Միջուկային և/կամ ճառագայթային վթարի կամ դրա սպառնալիքի դեպքում՝ ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտներում և դրանց հարակից տարածքներում վթարային իրավիճակի գնահատման և դրա հնարավոր փոփոխությունների կանխատեսումների հիման վրա ազգային վթարային համակարգում ընդգրկված պետական մարմիններին և կազմակերպություններին առաջարկություն է ներկայացնում անհրաժեշտ պաշտպանական միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ։