ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՋՋԷՌ տիպի ռեակտորներ շահագործող պետությունների կարգավորող մարմինների 13-րդ տարեկան հանդիպումը Երևանում