ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՋՋԷՌ տիպի ռեակտորներ շահագործող երկրների կարգավորող մարմինների ղեկավարների Ֆորումի 22-րդ տարեկան հանդիպումը Երևանում