ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

«Միջուկային ֆիզիկական պաշտպանության մշակույթի ինքնագնահատումը» թեմայով ազգային սեմինարի անցկացումը Երևանում