ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ

Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է Միջուկային անվտանգության մասին կոնվենցիան 1997 թվականի սեպտեմբերի 24-ին: Միջուկային անվտանգության մասին կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի համաձայն՝ կոնվենցիային կողմ հանդիսացող պետությունը յուրաքանչյուր երեք տարի պետք է Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալություն (ԱԷՄԳ) ներկայացնի ազգային հաշվետվություն կոնվենցիայի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին: