ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Կոմիտեի հայտարարությունը

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեն (այսուհետ՝ կոմիտե) պարտավորվում է ստեղծել, իրականացնել, գնահատել և շարունակաբար բարելավել որակի կառավարման համակարգը։ Կոմիտեի անձնակազմն իրականացնում է  կարգավորող մարմնին վերապահված գործառույթները ՀՀ ազգային օրենսդրությանը  և միջուկային և ճառագայթային անվտանգության կարգավորման բնագավառում ընդունված միջազգային փորձին համապատասխան:

Կոմիտեի անձնակազմն իր գործառույթներն ու պարտականություններն իրականացնում է՝ հիմնվելով հետևյալ սկզբունքների վրա․

• Սոցիալական արժեքների ու նորմերի պահպանում։

 • • Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, անվտանգության մշակույթի ներդնում, ինչպես նաև կառավարման համակարգի պահանջների իրագործում։
 • • Միջուկային տեղակայաններում միջուկային և ճառագայթային անվտանգության կարգավորման իրականացումը ազգային օրենսդրությանն ու միջազգային փորձին համապատասխան։
 • • Գործառույթների իրականացում՝ անկախ որևէ տնտեսական կամ քաղաքական շահերից, հավատարիմ մնալով գիտատեխնիկական զարգացումներին։
 • • Գիտության և տեխնոլոգիայի ազգային և միջազգային արդի վիճակի, ինչպես նաև գործառույթների իրականացմանը վերաբերվող բոլոր կանոնների ու կանոնակարգերի մասին տեղեկացվածություն։
 • • Խնդիրների իրագործում՝ արդյունավետ և համապատասխան որակով։

Կոմիտեի անձնակազմի վերաբերմունքն ու վարքագիծը բնութագրվում է հետևյալ հատկանիշներով.

  • Օբյեկտիվություն
  • Հետևողականություն և զգոնություն
  • Համակարգված մոտեցում
  • Բաց գործելակերպ և թափանցիկություն
  • Գիտելիքների փոխանցում
  • Միջառարկայական հաղորդակցություն
  • Համագործակցություն միջազգային և տեղական գործընկերների հետ
  • Պատասխանատվության զգացում և նվիրվածության։

Կոմիտեն նպաստում է իր անձնակազմի ստեղծագործական ունակությունների զարգացմանը։ Կոմիտեն ապահովում է աշխատանքային միջավայր, որը խրախուսում է բարձր կատարողականություն և նորարարություն, ինչպես նաև նպաստում է անձնակազմի մասնագիտական և անհատական զարգացմանը:

Կոմիտեն խթանում է ազգային և միջազգային համագործակցությունը: Կոմիտեն համագործակցում է ազգային պետական մարմինների և կազմակերպությունների, միջազգային կազմակերպությունների և տարբեր պետությունների կարգավորող մարմինների հետ՝ ամրապնդելու Հայաստանի Հանրապետությունում միջուկային անվտանգության կարգավորման ռեժիմը և համապատասխանեցնելու այն  միջուկային տեղակայանների անվտանգության կարգավորման միջազգային պահանջներին։

Կոմիտեն իր գործունեության վերաբերյալ արդյունքները ներկայացնում է հանրությանը և կառավարությանը թափանցիկ և մատչելի ձևով։

Կոմիտեի անձնակազմը տեղեկացված է որակի ապահովման քաղաքականության հայտարարության մասին և կնպաստի դրա իրականացմանը:

Կոմիտեի ղեկավարությունը պարբերաբար կվերանայի սույն քաղաքականության վերաբերյալ հայտարարությունը՝ հաշվի առնելով  որակի ապահովման նպատակները և այդ նպատակների իրագործման ռազմավարությունը։