ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀԱՄԱՏԵՂ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ

2013 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է (ԱԺ որոշում թիվ 050-Ն ընդունված 21.03.2013) «Աշխատած վառելիքի անվտանգ կառավարման և ռադիոակտիվ թափոնների անվտանգ կառավարման համատեղ կոնվենցիան (համատեղ կոնվենցիա)։ Համատեղ կոնվենցիայի 32-րդ հոդվածին համապատասխան, կոնվենցիային կողմ հանդիսացող պետությունը յուրաքանչյուր երեք տարի պետք է Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալություն (ԱԷՄԳ) ներկայացնի ազգային հաշվետվություն կոնվենցիայի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին: Ազգային հաշվետվությունները քննարկվում են ԱԷՄԳ-ում: