ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Կոմիտեի նախագահի հրամաններ

Կոմիտեի Նախագահի Հրամաններ

Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության փորձաքննության եզրակացության ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին (12.11.2003թ. Պետական գրանցման թիվ 10503349).

Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի վթարային պլանավորման գոտիները սահմանելու մասին (04.05.2008թ. Պետական գրանցման թիվ 12506129).

Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր աշխատանքներ կատարող և պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց որակավորման ստուգման հանձնաժողովի կազմավորման կարգն ու կանոնադրությունը հաստատելու մասին (21.11.2007թ. Պետական գրանցման թիվ 12507398).

Միջուկային տեղակայանքը շահագործումից հանելու ծրագրի ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները (27.09.2011թ. Պետական գրանցման թիվ 12511432 ).

Պահանջներ ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտներում առկա ռադիոիզոտոպային և գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների հաշվառման վերաբերյալ (11.04.2012թ. Պետական գրանցման թիվ 12512188).

Ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքներ կատարող՝ օգտագործող լիցենզավորված անձանց կողմից ճառագայթային անվտանգության վիճակի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման կարգ