ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Կոմիտեի համագործակցությունը ԱՄՆ էներգիայի դեպարտամենտի հետ INSEP ծրագրի շրջանակներում