ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ

Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների 2019թվականի արդյունքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի 2019 թվականի ընթացքում կատարած հիմնական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի 2020 թվականի ընթացքում կատարած հիմնական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ

Գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ

Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների 2019թվականի արդյունքների վերաբերյալ

Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի կողմից 2023 թվականին տրված, գործողությունը դադարեցված, գործողության ժամկետը երկարաձգված և վերաձևակերպված լիցենզիաների ցանկը

Հաշվետվություն ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի 2019 թվականի ընթացքում կատարած հիմնական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի 2020 թվականի ընթացքում կատարած հիմնական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ