ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Աշխատանքային հանդիպում նվիրված ԱԷԿ-ների շահագործման ու շահագործումից հանման ժամանակ կիրառվող տեսչական ստուգումների տեսակներին և մեթոդներին