ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Սահմանվա՞ծ են արդյոք ճառագայթահարման լիմիտներ/սահմանափակումներ ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատող անձանց և այլ անձանց համար: