ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Արդյո՞ք ճառագայթային անվտանգությանը և պաշտպանությանը վերաբերող պահանջները նույնն են բոլոր տիպի իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների համար: