ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Հաշվի առնելով իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների վտանգավորությունը, դրանց վերահսկման համար միջազգային պրակտիկայում և/կամ ՀՀ-ում ի՞նչ «գործիքակազմ» է օգտագործվում: