ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Հաշվի առնելով իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների վտանգավորությունը, ի՞նչ միջոցառումներ պետք է իրականացնեն այդպիսի աղբյուրներով գործունեություն իրականացնող իրավաբանական և ֆիզիկական անձիք, որպեսզի ապահովեն աշխատակազմի և բնակչության ճառագայթային անվտանոգությունը և պաշտպանությունը: