ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Ինչպե՞ս է իրականացվում ճառագայթման աղբյուրների հետ իրականացվող գործունեության լիցենզավորումը: