ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Ի՞նչ է ճառագայթման աղբյուրների հետ իրականացվող գործունեության լիցենզիան: