ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ճառագայթման աղբյուրների գրանցումը և ինչպես է այն իրականացվում: