ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Օրենքներ

Օրենքներ

«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-285)

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-193 )

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք

«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-265)

«Հայաստանի Հանրապետությունում Ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» օրենք (ՀՕ-172)

ՀՀ քրեական օրենսգիրք

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-41-Ն)

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-12 )

«Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին » ՀՀ օրենք (ՀՕ-21 )