ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում տեղեկատվության ազատության ապահովման համար («Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 12 5-րդ մաս) պատասխանատու է ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Աշոտ Վարդանյանը (հեռախոս՝ 091384613, 099140525, էլ․փոստ՝ a.vardanyan@anra.am):