ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կոմիտեի գործունեության վիճակագրությունը 2021 թվականի համար

լիցենզիաների տրամադրում, մասնավորապես՝
License-manager
0

Լիցենզիայի տրամադրում իրավաբանական անձանց

License-manager
0

Լիցենզիայի տրամադրում ֆիզիկական անձանց գործունեության

contract
0

Վերաձևակերպված լիցենիզաներ

contract
0

Երկարաձգված
լիցենզիաներ

contract
0

Ուժը կորցրած
լիցենզիաներ

contract
0

Լիցենզիաների պայմանների և պահանջների փոփոխություն

contract
0

Թույլտվություններ անվտանգության տեսակետից կարեւոր աշխատանքների իրականացման

contract
1

ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման լիցենզավորում

contract
0

Մասնագիտական եզրակացության տրամադրում լիցենզիաների պայմանների և պահանջների փոփոխության համար

contract
0

Կարևոր աշխատանքներ կատարող և պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց որակավորման ստուգումներ

contract
0

Լիցենզավորումից ազատման եզրակացություն

contract
0

Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտներից ներկայացված հաշվետվությունների դիտարկում

contract
0

Լիցենզավորման հանձնաժողովի եզրակացություն

Հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվել է իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների պետական գրանցում, այդ թվում`
agreement
0

Ստացիոնար ռենտգենյան ճառագայթահարիչ

agreement
0

Շարժական ռենտգենյան ճառագայթահարիչ

agreement
0

Ցիկլոտրոն

agreement
0

Համակարգչային շերտագրիչ

agreement
0

Փակ ռադիոիզոտոպային ճառագայթման աղբյուր

3399750
0

(1 շարժական և 1 ստացիոնար) իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների վերագրանցում

20-06-17-production-processes-icons-svg-25-512
0

Տեսչական ստուգում