ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՄԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Կոմիտեի խնդիրն է ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում պետական կարգավորումը՝ բնակչության և անձնակազմի անվտանգության ապահովման, շրջակա միջավայրի պահպանության և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության շահերի պաշտպանության նպատակով:

Awesome Image
1993
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ

Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության պետական հսկողություն սահմանելու և Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության պահանջներն ապահովելու նպատակով` ՀՀ կառավարության 1993թ. նոյեմբերի 16-ի № 573 որոշմամբ ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ատոմային էներգիայի օգտագործման միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության պետական հսկողության վարչությունը (ՀՀ Պետատոմհսկողություն):

Awesome Image
2002
ՀՀ կառավարության որոշմամբ

ՀՀ կառավարության 2002թ. հունիսի 27-ի № 912 որոշմամբ ՀՀ Պետատոմհսկողությունը միացման ձևով վերակազմակերպվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության կազմում գործող ատոմային էներգիայի օգտագործման միջուկային և ճառագայթային անվտանգության տեսչության:

Awesome Image
2008
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով

2008 թվականի մայիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի միջուկային և ճառագայթային անվտանգության պետական կարգավորման տեսչությունը վերակազմակերպվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի (այսուհետ՝ կոմիտե):