ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱԶԴԱՐԱՐՈՒՄ

Կոմիտեի ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և ձևակերպման գործընթացի իրականացման պատասխանատու համակարգողն է կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Աշոտ Վարդանյանը (հեռախոսահամար՝ 010 543995, բջջային՝ 091384613, 099140525, էլ. փոստ՝ a.vardanyan@anra.am, իսկ գործընթացի իրականացման պատասխանատու կատարողն է կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսահաշվապահական բաժնի պետ՝ Վարդուշ Խաչատրյանը (հեռախոսահամար՝ 010 543996, բջջային՝ 091 532479, էլ․ փոստ՝ v.khachatryan@anra.am

Ազդարարման համակարգը կարգավորող օրենսդրությունը.

  1. 1. «Ազդարարման համակարգի մասին» ՀՀ օրենք
  2. 2. ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի «Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և ձևակերպման օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ազդարարին տրվող պաշտպանության միջոցների իրականացման ընթացակարգը սահմանելու մասին» 272-Ն որոշում: 

Ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի միջոցով ազդարարը կարող է անանուն եղանակով հաղորդել տեղեկություններ հանցագործության մասին: