ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Միջուկային Անվտանգություն

Միջուկային անվտանգություն

Միջուկային անվտանգության կարգավորումը ներառում է`

Անվտանգության նորմերի, կանոնների,  կարգերի և այլ իրավական ակտերի մշակումն ու ընդունումը

 

Անվտանգության գնահատումների, հետազոտությունների և վերլուծությունների կազմակերպումն ու անցկացումը

 

Միջուկային տեղակայանքների լիցենզավորումը, տեսչական ստուգումների անցկացումն ու  պատասխանատվության միջոցների կիրառումը՝ անվտանգության պահանջները չկատարելու կամ խախտելու դեպքում:

Միջուկային նյութերի նկատմամբ երաշխիքների պահպանումն իրականացվում է ԱԷՄԳ-ի հետ համատեղ՝ «Միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի հետ կապված երաշխիքների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության և Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև կնքված համաձայնագրին և Լրացուցիչ արձանագրությանը համապատասխան: