ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Միջազգային պայմանագրեր

ՀՀ միջազգային պայմանագրեր

Միջուկային վթարի մասին օպերատիվ տեղեկացման մասին կոնվենցիա (Վավերացված՝ 22.06.1993թ.)

Միջուկային վթարի կամ ռադիացիոն վթարային իրադարձության դեպքում օգնության մասին կոնվենցիա (Վավերացված՝ 22.06.1993թ.)

Միջուկային վնասի համար քաղաքացիական պատասխանատվության մասին Վիեննայի կոնվենցիա (Վավերացված՝ 22.06.1993թ.)

Միջուկային նյութի ֆիզիկական պաշտպանության մասին կոնվենցիա (Վավերացված՝ 22.06.1993թ.)

Մթնոլորտում,  տիեզերական տարածությունում և ջրի տակ միջուկային զենքի փորձարկումների արգելման մասին 1963 թ. օգոստոսի 5-ի պայմանագիր (Վավերացված՝ 21.12.1993թ.)

Միջուկային անվտանգության մասին կոնվենցիա (Վավերացված՝ 21.09.1997թ.)

Միջուկային զենքը չտարածելու մասին ՄԱԿ-ի 1968 թ. հունիսի 12-ի պայմանագիր (Վավերացված՝ 24.09.1991թ.)

Միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի հետ կապված երաշխիքների կիրառման մասին Հայաստանի Հանրապետության և Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև համաձայնագիր (Ստորագրված՝ 23.09.1993թ.)

Միջուկային զենքի չտարածման հետ կապված երաշխիքների կիրառման մասին Հայաստանի Հանրապետության և Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև համաձայնագրին կից լրացուցիչ արձանագրություն (Վավերացված՝ 28.06.2004թ.)

Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը տեխնիկական օգնություն տրամադրելու մասին վերանայված Լրացուցիչ Համաձայնագիր (Վավերացված՝ 04.06.2003թ.)

2005 թվականի հուլիսի 8-ին ստորագրված «Միջուկային նյութի ֆիզիկական պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի փոփոխությունը (ԱԺ որոշում թիվ 058-Ն ընդունված 18.03.2013 )

Աշխատած վառելիքի անվտանգ կառավարման եւ ռադիոակտիվ թափոնների անվտանգ կառավարման համատեղ կոնվենցիա  (ԱԺ որոշում թիվ 050-Ն ընդունված 21.03.2013 )