ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Ճառագայթային Անվտանգություն և Պաշտպանություն

Ճառագայթային անվտանգություն և պաշտպանություն

Ճառագայթային  անվտանգության և պաշտպանության կարգավորման նպատակով կոմիտեն`

Մշակում է ճառագայթային պաշտպանության և անվտանգության վերաբերյալ նորմեր, կանոններ և կարգավորող փաստաթղթեր

 

Իրականացնում է գիտության, բժշկության, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և այլ բնագավառներում իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ կապված գործունեության լիցենզավորում

 

Անցկացնում է իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ կապված գործունեության տեսչական ստուգումներ՝ վերահսկելու ճառագայթային պաշտպանության և ճառագայթային անվտանգության վերաբերյալ ազգային օրենսդրության և/կամ տրված լիցենզիաների պայմանների և պահանջների կատարումը, իսկ խախտում հայտնաբերելու դեպքում կիրառում է պատասխանատվության միջոցներ

 

Իրականացնում է շրջակա միջավայրի ճառագայթային մոնիթորինգ և վերահսկողություն

 

Համագործակցում է միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ ճառագայթային պաշտպանության և ճառագայթային անվտանգության հարցերով: