ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

Ճառագայթային անվտանգություն

 • 01. Արդյո՞ք ճառագայթային անվտանգությանը և պաշտպանությանը վերաբերող պահանջները նույնն են բոլոր տիպի իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների համար:

  ՈՉ։ Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրներին վերաբերող անվտանգության և պաշտպանության պահանջները կախված են այդ աղբյուրների վտանգավորության դասից։ Առավել վտանգավոր աղբյուրները պահանջում են ավելի «լուրջ/խիստ» պաշտպանական միջոցառումներ և վերահսկողություն:

 • 02. Հաշվի առնելով իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների վտանգավորությունը, դրանց վերահսկման համար միջազգային պրակտիկայում և/կամ ՀՀ-ում ի՞նչ «գործիքակազմ» է օգտագործվում:

  Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների վերահսկման համար կիրառվում են հետևյալ հիմնական միջոցառումները․

  • կարգավորող իրավական համակարգի ստեղծում և արդիականացում՝ համաձայն միջազգային առաջատար պրակտիկայի,
  • աղբյուրների պետական գրանցում,
  • աղբյուրների հետ իրականացվող գործունեության լիցենզավորում,
  • աղբյուրների հետ աշխատանքներ կատարող անձանց լիցենզավորում,
  • տրված լիցենզիայի պայմանների և անվտանգությանն ու պաշտպանությանը վերաբերող պահանջների կատարման պարբերական վերահսկողություն (տեսչական ստուգումներ):
 • 03. Հաշվի առնելով իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների վտանգավորությունը, ի՞նչ միջոցառումներ պետք է իրականացնեն այդպիսի աղբյուրներով գործունեություն իրականացնող իրավաբանական և ֆիզիկական անձիք, որպեսզի ապահովեն աշխատակազմի և բնակչության ճառագայթային անվտանոգությունը և պաշտպանությունը:

  Աշխատակազմի և բնակչության ճառագայթային անվտանգությունը և պաշտպանությունը ապահովելու համար իրավաբանական և ֆիզիկական անձիք պետք է իրականացնեն հետևյալ հիմնական միջոցառումները․

  • իրենց գործունեությանը վերաբերող ճառագայթային անվտանգության և պաշտպանության բնագավառի իրավական փաստաթղթերի ծանոթացում,
  • ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքներ իրականացնող անձանց պարբերաբար վերապատրաստում և գիտելիքների արդիականացում՝ ճառագայթային անվտանգության և պաշտպանության բնագավառին առընչվող հարցերի շուրջ,
  • տրված լիցենզիայի պայմանների և պահանջների կատարում,
  • անձնակազմի և աշխատատեղերի ճառագայթային մոնիտորինգի պարբերաբար իրականացում,
  • անձնակազմին անհրաժեշտ հատուկ պաշտպանական միջոցների ապահովում:
 • 04. Սահմանվա՞ծ են արդյոք ճառագայթահարման լիմիտներ/սահմանափակումներ ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատող անձանց և այլ անձանց համար:

  ԱՅՈ։ «Ճառագայթային անվտանգության նորմերը» հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 1219-Ն առ 18․08․2006թ․ որոշման 15-րդ և 32-րդ հոդվածներով սահմանված են ճառագայթահարման դոզաների «լիմիտներ» թե աղբյուրների հետ աշխատանքների իրականացնող անձանց և թե այլ անձանց համար։

  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=95802

Տուր քո հարցերը

Հարցեր ունե՞ս, մի հապաղիր հարցրու մեզ, մենք այստեղ ենք քեզ օգնելու համար: