ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Միջազգային համագործակցություն

Միջազգային համագործակցություն

Անվտանգության բարձրացման, միջուկային տեղակայանքների և միջուկային նյութերի ֆիզիկական պաշտպանության, միջուկային զենքի չտարածման և միջուկային նյութերի անօրինական փոխադրումը կանխելու նպատակով կարգավորող մարմինը համագործակցում է միջազգային կազմակերպությունների և այլ պետությունների կարգավորող մարմինների հետ:

Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության և Եվրոպական Հանձնաժողովի  հետ Միջուկային անվտանգության բնագավառում տեխնիկական համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում, ինչպես նաև միջգերատեսչական համաձայնագրերի շրջանակներում Կոմիտեն համագործակցում է հետևյալ կարգավորող մարմինների և կազմակերպությունների հետ

ԱՄՆ-ի միջուկային կարգավորող հանձնաժողով

 

Բելգիայի միջուկային անվտանգության վերահսկողության տեսչության և լիցենզավորող մարմին


Բուլղարիայի միջուկային կարգավորող մարմին


Բելառուսի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության միջուկային և ճառագայթային անվտանգության վարչություն


Գերմանիայի միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության ինստիտուտ


Հունգարիայի միջուկային կարգավորող մարմին


Շվեյցարիայի միջուկային անվտանգության տեսչություն


Միացյալ Թագավորության առևտրի և արդյունաբերության նախարարություն


Ուկրաինայի միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության պետական գիտատեխնիկական կենտրոն


Ուկրաինայի միջուկային անվտանգության կարգավորման տեսչություն


Չեխիայի միջուկային անվտանգության կարգավորող մարմին


Սլովակիայի միջուկային անվտանգության կարգավորող մարմին


Ռեժի միջուկային հետազոտությունների ինստիտուտ


Ռուսաստանի դաշնային բնապահպանական, արդյունաբերական ու միջուկային վերահսկողության ծառայություն


Տնտեսական և համագործակցության զարգացման կազմակերպություն


Ֆրանսիայի միջուկային տեղակայանքների անվտանգության ընկերություն

 

Ֆինլանդիայի միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության մարմին