ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Կառուցվածք

Կազմակերպական կառուցվածք

Թափուր

Կոմիտեի նախագահ

Խաչատուր Խաչիկյան

Կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարող

Վահե Գրիգորյան

Կոմիտեի նախագահի տեղակալ

Աշոտ Վարդանյան

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար

Կոմիտեի աշխատակազմը

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Հեռախոս՝ 543991, էլ հասցե՝ info@anra.am

Կոմիտեի միջուկային անվտանգության վարչություն

Պետ՝ Լևոն Հովհաննիսյան

Հեռախոս՝ 543995, էլ. հասցե՝ l.hovhannisyan@anra.am

Ռեակտորի անվտանգության բաժին

Պետ՝ Արմեն Թադեւոսյան

Հեռախոս՝ 543995, էլ. հասցե՝ a.tadevosyan@anra.am

Կոմիտեի ճառագայթային անվտանգության վարչություն

Պետ՝ Հրաչյա Յավրոյան

Հեռախոս՝ 581654, էլ հասցե՝ hrachya.yavroyan@anra.am

Ռադիոակտիվ թափոնների բաժին

Պետ՝ Արտեմ Պետրոսյան

Հեռախոս՝ 543995, էլ. հասցե՝ a.petrosyan@anra.am 

Ճառագայթային անվտանգության և պաշտպանության բաժին

Պետ՝ Էլիզաբեթ Ներսիսյան

Հեռախոս՝ 581654, էլ հասցե՝ elizabet.nersisyan@anra.am

Միջուկային օրենսդրության բաժին

Պետ՝ Արշալույս Կարմիրմիրուքյան

Հեռախոս՝ 563124, էլ. հասցե՝ a.karmirmirukyan@anra.am

Լիցենզավորման բաժին

Պետ

Հեռախոս՝ 543995, էլ․հասցե՝ 

Միջուկային տեղեկատվության և միջազգային համագործակցության բաժին

Պետ՝ Աննա Մելքումյան

Հեռախոս՝ 564014, էլ հասցե՝ a.melkumyan@anra.am

Ֆինանսահաշվապահական բաժին

Պետ՝ Վարդուհի Խաչատրյան

Հեռախոս՝ 543996, էլ. հասցե՝ v.khachatryan@anra.am

Անձնակազմի կառավարման բաժին

Պետ՝ Ֆենյա Նավասարդյան

Հեռախոս՝ 564014, էլ հասցե՝ f.navasardyan@anra.am    

Տեխնիկական բաժին

Պետ՝ Գագիկ Մկրտչյան

Հեռախոս՝ 543995, էլ․հասցե՝ g.mkrtchyan@anra.am