ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Կառուցվածք

Կազմակերպական կառուցվածք

Թափուր

Կոմիտեի նախագահ

Խաչատուր Խաչիկյան

Կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ

Վահե Գրիգորյան

Կոմիտեի նախագահի տեղակալ

Խաչատուր Կիրակոսյան

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար

Կոմիտեի աշխատակազմը

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Հեռախոս՝ 543991, էլ հասցե՝ info@anra.am

 

Կոմիտեի միջուկային անվտանգության վարչություն

Պետ՝ Լևոն Հովհաննիսյան

Հեռախոս՝ 543995, էլ. հասցե՝ l.hovhannisyan@anra.am

Ռեակտորի անվտանգության բաժին

Պետ՝ Արմեն Թադեւոսյան

Հեռախոս՝ 543995, էլ. հասցե՝ a.tadevosyan@anra.am

 

Կոմիտեի ճառագայթային անվտանգության վարչություն

Ռադիոակտիվ թափոնների բաժին

Պետ՝ Արտեմ Պետրոսյան

Հեռախոս՝ 543995, էլ. հասցե՝ a.petrosyan@anra.am 

Միջուկային օրենսդրության բաժին

Պետ՝ Արշալույս Կարմիրմիրուքյան

Հեռախոս՝ 563124, էլ. հասցե՝ a.karmirmirukyan@anra.am

 

Լիցենզավորման բաժին

Պետ՝ Աշոտ Վարդանյան

Հեռախոս՝ 543995, էլ․հասցե՝ a.vardanyan@anra.am

 

Միջուկային տեղեկատվության և միջազգային համագործակցության բաժին

Պետ՝ Աննա Մելքումյան

Հեռախոս՝ 564014, էլ հասցե՝ a.melkumyan@anra.am

 

Ֆինանսահաշվապահական բաժին

Պետ՝ Վարդուհի Խաչատրյան

Հեռախոս՝ 543996, էլ. հասցե՝ v.khachatryan@anra.am

 

Անձնակազմի կառավարման բաժին

Պետ՝ Ֆենյա Նավասարդյան

Հեռախոս՝ 564014, էլ հասցե՝ f.navasardyan@anra.am    

 

Տեխնիկական բաժին

Պետ՝ Գագիկ Մկրտչյան

Հեռախոս՝ 543995, էլ․հասցե՝ g.mkrtchyan@anra.am