ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Թույլտվություններ

Թույլտվություններ

Լիցենզիայի պայմաններին համապատասխան կոմիտեն տրամադրում է թույլտվություններ անվտանգության տեսակետից կարևոր միջոցառումներ իրականացնելու համար: Թույլտվության ձևի և բովանդակության նկատմամբ պահանջները սահմանվում են կոմիտեի նախագահի կողմից: Անվտանգության տեսակետից կարևոր առանձին միջոցառումների թույլտվությունը տրվում է կոմիտեի նախագահի կողմից սահմանված կարգով: