ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Թափուր հաստիքներ

Թափուր հաստիքներ

 • Միջուկային անվտանգության վարչության համակարգերի և կոմպոնենտների բաժնի պետ-պետական տեսուչ (62-21.1-Ղ4-1)

 • Միջուկային անվտանգության վարչության համակարգերի և կոմպոնենտների բաժնի շենքերի, շինությունների և կառույցների շահագործման գլխավոր պետական տեսուչ (62-21.1-Մ2-1)

 • Միջուկային անվտանգության վարչության համակարգերի և կոմպոնենտների բաժնի չափող-հսկող սարքերի և ավտոմատացման գլխավոր պետական տեսուչ (62-21.1-Մ2-3)

 • Միջուկային անվտանգության վարչության համակարգերի և կոմպոնենտների բաժնի էլեկտրական համակարգերի գլխավոր պետական տեսուչ (62-21.1-Մ2-4)

 • Միջուկային անվտանգության վարչության համակարգերի և կոմպոնենտների բաժնի ռեակտորի կոնտուրի գլխավոր պետական տեսուչ (62-21.1-Մ2-5)

 • Միջուկային անվտանգության վարչության ռեակտորի անվտանգության բաժնի մոդիֆիկացիաների գլխավոր պետական տեսուչ (62-21.1-Մ2-6)

 • Միջուկային անվտանգության վարչության ռեակտորի անվտանգության բաժնի մետաղների հսկման գլխավոր պետական տեսուչ (62-21.1-Մ2-7)

 • Միջուկային անվտանգության վարչության ռեակտորի անվտանգության բաժնի միջուկային նյութերի գլխավոր պետական տեսուչ (62-21.1-Մ2-8)

 • Միջուկային անվտանգության վարչության ռեակտորի անվտանգության բաժնի սեյսմիկ անվտանգությսն գլխավոր պետական տեսուչ (62-21.1-Մ2-9)

 • Ճառագայթային անվտանգության վարչության պետ-պետական տեսուչ (62-21.2-Ղ3-1)

 • Ճառագայթային անվտանգության վարչության ճառագայթային անվտանգության և պաշտպանության բաժնի պետ-պետական տեսուչ (62-21.2-Ղ4-1)

 • Ճառագայթային անվտանգության վարչության ռադիոակտիվ թափոնների բաժնի ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման գլխավոր պետական տեսուչ (62-21.2-Մ2-4)

 • Տեխնիկական բաժնի վթարային պլանավորման գլխավոր պետական տեսուչ (62-21.4-Մ2-2)

 • Միջուկային օրենսդրության բաժնի ավագ մասնագետ (62-21.6-Մ4-1)

 • Ֆինանսահաշվապահական բաժնի գլխավոր տնտեսագետ (62-22.2-Մ2-1)