ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ

ՀՀ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

 1. 1․ Սույն ընթացակարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեում (այսուհետ` կոմիտե) քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման հետ կապված հարաբերությունները:
  2․ Կոմիտեում քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացնում են կոմիտեի նախագահը, կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալը, կոմիտեի նախագահի տեղակալը, կոմիտեի գլխավոր քարտուղարը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները։
 2. 3․ Կոմիտեում քաղաքացիների ընդունելությունը կազմակերպվում է.
 3. 1) կոմիտեի նախագահի մոտ` յուրաքանչյուր ամսվա առաջին ուրբաթ օրը՝ ժամը 14։00-ից մինչև 16։00-ն
 4. 2) կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալի մոտ` յուրաքանչյուր ամսվա առաջին և վերջին ուրբաթ օրը՝ ժամը 15։00-ից մինչև 17։00-ն
 5. 3) կոմիտեի նախագահի տեղակալի մոտ` յուրաքանչյուր ամսվա առաջին և վերջին երեքշաբթի օրը՝ ժամը 15։00-ից մինչև 17։00-ն
 6. 4) գլխավոր քարտուղարի մոտ` յուրաքանչյուր չորեքշաբթի օրը՝ ժամը 10։00-ից մինչև 12։00-ն
 7. 5) կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների մոտ` յուրաքանչյուր երեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին՝ ժամը 15։00-ից մինչև 17։00-ն։
 8. 3․ Քաղաքացիների ընդունելության համար նախնական գրանցումն իրականացնում է կոմիտեի միջուկային տեղեկատվության և միջազգային համագործակցության բաժինը (այսուհետ բաժին)` գրանցամատյանում  նշելով ընդունելության ամսաթիվը, քաղաքացու անունը, ազգանունը, հասցեն, հեռախոսահամարը, խնդրո առարկայի համառոտ բովանդակությունը, ով է անցկացրել ընդունելությունը, նշումներ ընդունելության մասին:
 9. 5․ Քաղաքացիները գրանցվելու համար ներկայացնում են անձը հաստատող փաստաթուղթ, հակիրճ ներկայացնում են ընդունելություն նպատակը:
 10. 6․ Կոմիտեի նախագահի մոտ քաղաքացիների ընդունելության նախնական գրանցումը դադարեցվում է յուրաքանչյուր ընդունելությունից 5 աշխատանքային օր առաջ: Նշված ժամկետից հետո գրանցված քաղաքացիների հայտերը ներառվում են հաջորդ ամսվա ընդունելության ցուցակում:
 11. 7․ Կոմիտեի նախագահի մոտ քաղաքացիների ընդունելության հետ կապված`  բաժինը․
 12. 1) ընդունելությունից 2 օր առաջ կոմիտեի նախագահին է ներկայացնում ընդունելություն հայցող քաղաքացիների ցուցակը;
 13. 2) յուրաքանչյուր քաղաքացու համար կազմվում է տեղեկանք, որն անմիջապես ներկայացվում է ստորաբաժանումների ղեկավարներին` տեղեկանքում նշված փաստերի և խնդիրների վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ տալու համար: Ընդունելության օրը տեղեկանքները ներկայացվում են կոմիտեի նախագահին։  
 14. 8․ Կոմիտեի նախագահի մոտ քաղաքացիների ընդունելությանը կարող են մասնակցել․ անհրաժեշտության դեպքում բաժնի ներկայացուցիչը, կոմիտեի նախագահի տեղակալները, խորհրդականը, գլխավոր քարտուղարը, համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը:
 15. 9․ Բաժինը վարում է տեղեկանքների հաշվառում:
 16. 10․ Բաժինը կոմիտեի նախագահի մոտ քաղաքացիների ընդունելությունից հետո կոմիտեի գլխավոր քարտուղարին է ներկայացնում տեղեկանք ընդունելության վերաբերյալ՝ նշելով մասնակիցների տվյալները, բարձրացված խնդիրը և առաջարկված լուծումը:
 17. 11․ Ընդունելություն անցկացնող յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձ (ստորաբաժանման ղեկավար) կոմիտեի գլխավոր քարտուղարին և բաժին է ներկայացնում տեղեկանք ընդունելության վերաբերյալ՝ նշելով մասնակիցների տվյալները, բարձրացված խնդիրը և առաջարկված լուծումը:
Սեղմիր տեսնելու համար այցելության օրերն ու ժամերը