ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Գնումներ

Գնումներ

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի կողմից գնումների գործընթացն իրականացվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. 168-Ն որոշման և այլ իրավական ակտերի համաձայն: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից։