ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

  • Հայաստանի Հանրապետությունը 1993 թվականից անդամակցում է ԱԷՄԳ-ին և ստացել է զգալի տեխնիկական աջակցություն ԱԷՄԳ-ի Տեխնիկական համագործակցության (ՏՀ) ծրագրի շրջանակներում։ Իրականացվել է մոտ 50 ազգային ծրագիր, իսկ ներկայումս իրականացվում է 7 ազգային ծրագիր։ Բացի այդ, ՀՀ-ն մասնակցում է ԱԷՄԳ-ի տեխնիկական համագործակցության մոտ 20 տարածաշրջանային ծրագրերին հետևյալ ուղղություններով․ միջուկային և ճառագայթային անվտանգության բարձրացումը, ռադիոակտիվ թափոնների անվտանգ կառավարումը, վթարային պատրաստվածության և հակազդման ուժեղացումը, միջուկային բժշկության զարգացումը, սննդի անվտանգությունը և այլն։ ԱԷՄԳ-ի տեխնիկական համագործակցության տարածաշրջանային ծրագրերի շրջանակներում կազմակերպված միջոցառումներին մասնակցում են ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, Հայկական ԱԷԿ-ը, թվով ավելի քան 20 գերատեսչություններ և կազմակերպություններ։

2018 թվականի սեպտեմբերի 18-ին ստորագրվել է «Հայաստանի Հանրապետության և ԱԷՄԳ-ի միջև տեխնիկական համագործակցության ծրագրերի շրջանակը 2018-2023թթ․ համար» փաստաթուղթը։ Այն սահմանում է ԱԷՄԳ-ի հետ տեխնիկական համագործակցության 5 առաջնահերթ ուղղություններ, դրանք են․

1. Միջուկային ու ճառագայթային անվտանգության և ֆիզիկական պաշտպանության, ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման անվտանգության ու փոխադրման անվտանգության ազգային իրավական և կարգավորող ենթակառուցվածքի ուժեղացում

2. Հայկական ԱԷԿ-ի երկարաժամկետ շահագործման լիցենզավորում

3. Շրջակա միջավայրի ճառագայթային մոնիթորինգի բարելավում՝ ջրի և սննդամթերքի աղտոտման, ինչպես նաև՝ միջուկային և ռադիոլոգիական վթարների արդյունքում առաջացած արտանետումների հսկման նպատակով

4. Բժշկական ռենտգեն և ռադիոթերապիայի ծառայությունների բարելավում

5. Հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարացման և շահագործման համար միջուկային անվտանգության, հուսալիության և ճառագայթային պաշտպանության ուժեղացում։

Լուրջ աջակցություն է տրամադրվել ԱԷՄԳ-ի կողմից առողջապահության, մասնավորապես ճառագայթային ուռուցքաբանության ու ճառագայթային թերապիայի բնագավառում, կադրերի պատրաստման և ախտորոշիչ սարքերի տրամադրման ուղղությամբ:

Զգալի աշխատանքներ են իրականացվում ՀՀ կարգավորող մարմնի՝ ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի,  կարողությունների ուժեղացման ուղղությամբ, մասնավորապես կադրերի պատրաստում ու վերապատրաստում, անվտանգության գնահատման կարողությունների ուժեղացում, փորձագիտական աջակցություն կարգավորող գործառույթների արդյունավետ իրականացման հարցում և այլ ուղղություններով:

ԱԷՄԳ-ի տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվում են հետևյալ ազգային ծրագրերը․

  • ·ARM0007 «Համալսարաններում միջուկային տեխնոլոգիաների կառավարման մագիստրոսական ծրագրի մշակումը»
  • ·ARM2005 «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի միջուկային անվտանգության բարձրացումը երկարացված նախագծային շահագործման ժամկետի հետ կապված»
  • ·ARM7001 «Սնդիկի մոնիթորինգի կարողությունների ուժեղացումը Մինամատայի կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխանեցնելու համար»։
  • ·ARM6004 «Ռադիոթերապիայի և բժշկական զննումների որակի և անվտանգության բարելավումը»
  • ·ARM1001 «ԱԷԿ-ում տեսչական ստուգումների անցկացումը մետաղների չքայքայման մեթոդների օգտագործման բնագավառում սերտիֆիկացված անձնակազմի կողմից»
  • ·ARM9029 «Միջուկային և ճառագայթային անվտանգության ազգային կարգավորման ենթակառուցվածքի ուժեղացումը Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի երկարաժամկետ շահագործման լիցենզավորման հետ կապված»
  • ·ARM9026 «Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման անվտանգության բարձրացումը միջազգային ստանդարտներին համապատասխան»: