ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Աշխատանքի ընդունման կարգ

Աշխատանքի ընդունման կարգ

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք (Ընդունված է 23.03.2018 թ. ՀՕ-206-Ն) https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=166838

 

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք (Ընդունված է 09.11.2004 թ.) https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=166596

 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք (Ընդունված է 23.03.2018 թ. ՀՕ-205-Ն)  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 10-ի «Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին» N 792-Ն որոշում https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=145908

 

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 19-ի «Ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 814-Ն որոշում  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=124161

 

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 1554-Ն որոշում https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=143140